dijous, 28 de setembre del 2017

APORTACIONS DE LES ARTS MARCIAL A LA LLUITA CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR

Aportacions de les Arts Marcials a la lluita contra l’assetjament escolar (Bulliying)


El primer que faré, per posar-nos en situació, és explicar el que s’entén per assetjament escolar.
Es tracta d’agressions físiques, psicològiques o morals, de forma reiterada en el temps.
L’assetjament té tres actors: l’assetjat, l’assetjador i els testimonis (amb la connivència o complicitat de la agressió o simplement amb el silenci).

No entraré en detall sobre  els tipus d’assetjament, com detectar-ho, tant en el cas de l’assetjat com de l’assetjador (si, perquè cada assetjador té una família al darrera que pot impedir la seva conducta). Crec que aquest tema és prou complexa com per aprofundir-hi en un article com aquest.

Em centraré en pautes i elements, que afecten als tres actors dels que he parlat i en els que la pràctica de les arts marcial poden influir favorablement per evitar l’assetjament o per aturar-lo.

Trets clàssics d’una persona assetjada:
Tot i que qualsevol  noi o noia pot ser assetjat, els més exposats son les persones amb baixa autoestima, inseguretat i capacitat de defensar-se. Persones amb dificultats per relacionar-se amb els seus companys, o perquè els seus companys els veuen diferents ja sigui per la forma de vestir, l’aparença física, la cultura, etc.

Trets clàssics de l’assetjador:
Partim de la premissa de que l’agressivitat és un tret innat en l’esser humà.
L’assetjador és un noi o noia amb dificultats per complir les normes i respectar els límits, amb baixa tolerància a la frustració.  Nois que han arribat a aquests punt per situacions familiars difícils, que troben en l’assetjament una sortida a la seva frustració, una diversió o una forma de esdevenir popular.

El tercer actor té com a trets o be el silenci,  o be l’aplaudiment de l’agressió, es tracte de l’espectador que amb complicitat o no, callen i permeten l’assetjament.

Així dons,  que aporten les Arts Marcial als actors de l’assetjament:

Les arts marcials per a infants i joves estan estructurades sota un estricte codi de valors, inalterable i molt més importat que les tècniques de lluita a la que fa referencia el seu nom. Valors com respecte, humilitat, esforç, superació, serenitat i la disciplina que es treballen cada dia al Dojo, d’igual forma que treballem el control mental del noi mitjançant la feina física que comporta el desenvolupament dels exercicis marcials.
 
Aprenem a treballar amb equip i amb respecte, demanat ajuda al company més experimentat i ajuntant al més novell. Aprenent a tenir respecte per la jerarquia, encapçalada per l’instructor o mestre.
 L’instructor, es el principal  responsable que tot això flueixi i es creï l’entorn adequat.
Tot i que sembli una contradicció, treballem la no violència, desenvolupem qualitats de lluita amb la finalitat no utilitzar-les mai, agafant consciència de que poden produir danys i que el diàleg és sempre la primera opció.

Així dons, dins d’un Dojo (lloc on es practiquen Arts Marcial) millorem el problemes d’autoestima e inseguretat de l’assetjat.
Es forma el grup, on no hi ha diferència per temes de cultura o aspecte.
Canalitzem l’agressivitat i les frustracions de l’assetjador. I creem un grup per tal de defensar i posar-se al costat del mes dèbil, ajudant-lo a avançar, per tal que no siguin ni es comportin com a espectador silenciós en cas de presenciar un assetjament.

Evidentment, al Dojo desenvolupem tasques i exercicis específics per tal de combatre casos concrets d’assetjament, com aturar un assetjament verbal i com aturar l’assetjament físic.
En el cas de la meva escola, utilitzem les eines que ens aporta el Kaisendo per aturar agressions físiques, sense haver de colpejar a l’agressor, sinó amb tècniques de control dissuasives, que permetin el diàleg.
La finalitat de les tècniques i exercicis, es que no hagin d’esser utilitzades.
Es tracta d’una eina per augmentar la confiança de l’alumne davant d’una possible agressió, donant-li la tranquil·litat d’afrontar-la d’una forma serena, sabent que si el diàleg no funcionés, podria resoldre la situació sense que ningú prengui mal.

Joan Carles Sànchez Babià
Instructor d’art Marcial – Kaisendo
DOZNERYU DOJO
  
   Podeu mirar aquest vídeo una autènitca joia
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada